Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
ผู้บริหาร
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
กลุ่มงานการเงินการบัญชีและการตรวจสอบ
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ
ข้อมูลข่าวสาร
หนังสือราชการ สถ.จ.
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข้อมูล อปท. ในจังหวัดลำปาง
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
24 พ.ย. 2565 ลำปาง เมือง สถ.จ.ลำปาง ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง ประกาสผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ จำนวน ๓ รายการ ในความรับผิดชอบของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภองาว
21 พ.ย. 2565 ลำปาง เมือง สถ.จ.ลำปาง ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา จังหวัดลำปาง ประจำปี 2566
10 พ.ย. 2565 ลำปาง เมือง สถ.จ.ลำปาง ประชาสัมพันธ์ กรมสรรพกรแจ้งเตือนภัยมิจฉาชีพหลอกให้กดลิงค์ปลอมฯ
09 พ.ย. 2565 ลำปาง เมือง สถ.จ.ลำปาง ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมประตูห้องกลุ่มงานกฎหมาย และประตูสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02 พ.ย. 2565 ลำปาง เมือง สถ.จ.ลำปาง ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อ งประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 18 รายการ เพื่อจัดสรรตามความประสงค์ของฝ่ายบริหารทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 ต.ค. 2565 ลำปาง เมือง สถ.จ.ลำปาง ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ เพื่อจัดสรรตามความประสงค์ของกลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำปาง
27 ต.ค. 2565 ลำปาง เมือง สถ.จ.ลำปาง ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ เพื่อจัดสรรตามความประสงค์ของกลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำปาง
27 ต.ค. 2565 ลำปาง เมือง สถ.จ.ลำปาง ประกาศ อบต.หัวเสือ เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก 6 ล้อ อเนกประสงค์ (รถบรรทุกแบบเทท้ายติดตั้งเครนไฮดรอลิคพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า)
18 ต.ค. 2565 ลำปาง เมือง สถ.จ.ลำปาง ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ เพื่อจัดสรรตามความประสงค์ของกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำปาง
18 ต.ค. 2565 ลำปาง เมือง สถ.จ.ลำปาง ประกาศจังหวหัดลำปาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงอาคารสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอแม่ทะ ตำบลนาครัว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำปาง
ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดลำปาง ถนนวชิราวุธดำเนิน ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52000
โทรศัพท์ : 0-5426-5012 , 0-5426-5013  โทรสาร : 0-5426-5136  อีเมล์ : lpg@dla.go.th

www.lampanglocal.go.th