Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
ผู้บริหาร
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
กลุ่มงานการเงินการบัญชีและการตรวจสอบ
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ
กลุ่มงานบริการสาธารณะท้องถิ่น และประสานงานท้องถิ่นอำเภอ
ข้อมูลข่าวสาร
หนังสือราชการ สถ.จ.
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข้อมูล อปท. ในจังหวัดลำปาง
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
25 ก.ย. 2566 ลำปาง เมือง สถ.จ.ลำปาง ประกาศสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำปาง เรื่อง กำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองเชื้อเพลิงและการกำหนดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิง สำหรับรถราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
20 ก.ย. 2566 ลำปาง เมือง สถ.จ.ลำปาง ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 ก.ย. 2566 ลำปาง เมือง สถ.จ.ลำปาง ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 ก.ย. 2566 ลำปาง เมือง สถ.จ.ลำปาง ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิล สำหรับโครงการต่อยอดการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมช จังหวัดสะอาด และขยายผลนวัตกรรมการจัดการขยะเปียกจากเศษอาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 ก.ย. 2566 ลำปาง เมือง สถ.จ.ลำปาง ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับโครงการต่อยอดการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมช จังหวัดสะอาด และขยายผลนวัตกรรมการจัดการขยะเปียกจากเศษอาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 ก.ย. 2566 ลำปาง เมือง สถ.จ.ลำปาง ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา เป็นเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ และติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำปาง จำนวน ๒ อัตรา โดยวิะีเฉพาะเจาะจง
05 ก.ย. 2566 ลำปาง เมือง สถ.จ.ลำปาง แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2566
05 ก.ย. 2566 ลำปาง เมือง สถ.จ.ลำปาง ประกาศจังหวัดหวัดลำปาง เรือ่ง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ยี่ห้อ ISUZU หมายเลขทะเบียน 6กย2194 กรุงเทพฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 ส.ค. 2566 ลำปาง เมือง สถ.จ.ลำปาง ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ เพื่อจัดสรรตามความประสงค์ของท้องถิ่นอำเภอวังเหนือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08 ส.ค. 2566 ลำปาง เมือง สถ.จ.ลำปาง แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2566
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำปาง
ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดลำปาง ถนนวชิราวุธดำเนิน ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52000
โทรศัพท์ : 0-5426-5012 , 0-5426-5013  โทรสาร : 0-5426-5136  อีเมล์ : lpg@dla.go.th

www.lampanglocal.go.th