Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
ผู้บริหาร
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
กลุ่มงานการเงินการบัญชีและการตรวจสอบ
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ
ข้อมูลข่าวสาร
หนังสือราชการ สถ.จ.
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข้อมูล อปท. ในจังหวัดลำปาง
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
14 ก.พ. 2561
ถึง
23 ก.พ. 2561
ลำปาง เมือง สถ.จ.ลำปาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างตาดลำเหมืองคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 1 โครงการ 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
02 ก.พ. 2561
ถึง
28 ก.พ. 2561
ลำปาง เมือง สถ.จ.ลำปาง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายสวนป่าแม่จาง-สบเติ๋น ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 900 เมตร หนา 0.04 เมตร อบต.สบป้าด
17 ม.ค. 2561
ถึง
24 ม.ค. 2561
ลำปาง เมือง สถ.จ.ลำปาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายสวนป่าแม่จาง-สบเติ่น ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 900 เมตร หน้า 0.04 มตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,400 ตารางเมตร ตามแบบกองทุนพัฒนาำฟฟ้าโรงไฟฟ้าแม่เมาะ ด้วยวิธิประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ อบต.สบป้าด
09 ม.ค. 2561
ถึง
31 ม.ค. 2561
ลำปาง เมือง สถ.จ.ลำปาง ประมูลให้เช่าพื้นที่ติดตั้งป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ บริเวณช่องจอดชานชาลาในอาคารสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดลำปาง ทน.ลำปาง
29 ธ.ค. 2560
ถึง
31 ม.ค. 2561
ลำปาง เมือง สถ.จ.ลำปาง ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดกลาง หมู่ 9 ต.เมืองปาน ทต.เมืองปาน
12 ธ.ค. 2560
ถึง
14 ธ.ค. 2560
ลำปาง เมือง สถ.จ.ลำปาง จ้างเหมาโครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์บริเวณลำห้วยแม่พริก หมู่ 1 บ้านแม่พริกลุ่ม ทต.แม่พริก
04 ธ.ค. 2560
ถึง
14 ธ.ค. 2560
ลำปาง เมือง สถ.จ.ลำปาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดกลาง หมู่ 9 บ้านหลวงเมืองปาน ต.เมืองปาน ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ ทต.เมืองปาน
01 ธ.ค. 2560
ถึง
15 ธ.ค. 2560
ลำปาง เมือง สถ.จ.ลำปาง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ลป.ถ.45-001 สายสวนป่าแม่จาง-บ้านสบเติ๋น ม.3 และ ม.6 บ้านสวนป่าแม่จาง และบ้านปงต้นปิน ต.สบป้าด กว้าง 7 ม. ยาว 680 ม. หนา 0.04 ม. อบต.สบป้าด
22 พ.ย. 2560
ถึง
30 พ.ย. 2560
ลำปาง เมือง สถ.จ.ลำปาง ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ลป.ถ.45-001 สายสวนป่าแม่จาง-บ้านสบเติ๋น ม. 3 และ ม.6 บ้านส่วนป่าแม่จาง และบ้านปงต้นปิน ต.สบป้าด กว้าง 7 ม. ยาว 680 ม. หนา 0.04 ม. อบต.สบป้าด
09 พ.ย. 2560
ถึง
00 00 543
ลำปาง เมือง สถ.จ.ลำปาง ยกเลิกการประมูลซื้อรถตักหน้า-ขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ จำนวน 1 คัน (ครั้งที่ 2) โดยการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ทน.ลำปาง
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำปาง
ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดลำปาง ถนนวชิราวุธดำเนิน ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52000
โทรศัพท์ : 0-5426-5012-3 , 0-5426-5136  โทรสาร : 0-0000-0000  อีเมล์ : admin@lampanglocal.go.th


www.lampanglocal.go.th