Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
ผู้บริหาร
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
กลุ่มงานการเงินการบัญชีและการตรวจสอบ
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ
ข้อมูลข่าวสาร
หนังสือราชการ สถ.จ.
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข้อมูล อปท. ในจังหวัดลำปาง
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
01 มิ.ย. 2561
ถึง
31 ก.ค. 2561
ลำปาง เมือง สถ.จ.ลำปาง แจ้งผลผู้ชนะการเสนอราคา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อบต.บ้านขอ
18 พ.ค. 2561
ถึง
31 ก.ค. 2561
ลำปาง เมือง สถ.จ.ลำปาง เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 อบต.บ้านขอ
15 พ.ค. 2561
ถึง
17 พ.ค. 2561
ลำปาง เมือง สถ.จ.ลำปาง ประกาศจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล. จำนวน 3 โครงการ ทต.แม่พริก
15 พ.ค. 2561
ถึง
24 พ.ค. 2561
ลำปาง เมือง สถ.จ.ลำปาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างดาดลำเหมืองคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 1 โครงการ 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ทต.ทุ่งงาม
27 เม.ย. 2561
ถึง
31 พ.ค. 2561
ลำปาง เมือง สถ.จ.ลำปาง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางบ้านแม่กองปิน เชื่อมทางหลวง 1157 ต.บ้านขอ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อบต.บ้านขอ
17 เม.ย. 2561
ถึง
26 เม.ย. 2561
ลำปาง เมือง สถ.จ.ลำปาง ประมูลขายทอดตลาดพัสดุ ครุภัณฑ์ ชำรุดหรือไม่ได้ใช้ในราชการ ประจำปีงบประมาณ 2560 จำนวน 55 รายการ อบต.บ้านดง
11 เม.ย. 2561
ถึง
31 พ.ค. 2561
ลำปาง เมือง สถ.จ.ลำปาง เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 อบต.บ้านขอ
20 มี.ค. 2561
ถึง
20 เม.ย. 2561
ลำปาง เมือง สถ.จ.ลำปาง ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดกลาง หมู่ 2 ทต.เมืองปาน
19 มี.ค. 2561
ถึง
26 มี.ค. 2561
ลำปาง เมือง สถ.จ.ลำปาง สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงเสริมผิวถนนด้วยพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายทางบ้านพิชัย หมู่ 1 อบต.พิชัย
14 มี.ค. 2561
ถึง
21 มี.ค. 2561
ลำปาง เมือง สถ.จ.ลำปาง สอบราคาจ้างโครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกภายในตำบลหัวเสือ จำนวน 3 โครงการ อบต.หัวเสือ
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำปาง
ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดลำปาง ถนนวชิราวุธดำเนิน ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52000
โทรศัพท์ : 0-5426-5012-3 , 0-5426-5136  โทรสาร : 0-0000-0000  อีเมล์ : admin@lampanglocal.go.th


www.lampanglocal.go.th