Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
ผู้บริหาร
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
กลุ่มงานการเงินการบัญชีและการตรวจสอบ
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ
กลุ่มงานบริการสาธารณะท้องถิ่น และประสานงานท้องถิ่นอำเภอ
ข้อมูลข่าวสาร
หนังสือราชการ สถ.จ.
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข้อมูล อปท. ในจังหวัดลำปาง
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
09 พ.ค. 2567
ถึง
09 พ.ค. 2567
ลำปาง เมือง สถ.จ.ลำปาง ประชาสัมพันธ์งบทดลองประจำเดือนเมษายน 2567
13 ธ.ค. 2566
ถึง
31 มี.ค. 2567
ลำปาง เมือง สถ.จ.ลำปาง ตัวอย่างประกาศกำหนดสมัยประชุม
22 มี.ค. 2566
ถึง
31 มี.ค. 2566
ลำปาง เมือง สถ.จ.ลำปาง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกดีเซล แบบดับเบิ้ลแคล (งานบริหารทั่วไป) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
20 มี.ค. 2566
ถึง
27 มี.ค. 2566
ลำปาง เมือง สถ.จ.ลำปาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างฝายหินชะลอน้ำ แม่น้ำวัง บ้านร่องเคาะ หมู่ 3 ต.ร่องเคาะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
01 มี.ค. 2566
ถึง
09 มี.ค. 2566
ลำปาง เมือง สถ.จ.ลำปาง ประกวดราคาซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี หรือกำลังเครื่องสูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
23 ก.พ. 2566
ถึง
02 มี.ค. 2566
ลำปาง เมือง สถ.จ.ลำปาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างฝายหินชะลอน้ำ แม่น้ำวัง บ้านร่องเคาะ หมู่ที่ 9 บ้านนาบง ต.ร่องเคาะ อ.วังเหนือ จ.ลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
23 ก.พ. 2566
ถึง
14 มี.ค. 2566
ลำปาง เมือง สถ.จ.ลำปาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสระว่ายน้ำ โรงเรียนห้วยก้อด อบต.ร่องเคาะ อ.วังเหนือ จ.ลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
15 ก.พ. 2566
ถึง
15 ก.พ. 2566
ลำปาง เมือง สถ.จ.ลำปาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายปากทางบ้านนาบง - บ้านดอนไฟ หมู่ที่ 4 บ้านนาบง ต.ดอนไฟ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง
15 ก.พ. 2566
ถึง
15 ก.พ. 2566
ลำปาง เมือง สถ.จ.ลำปาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวถนนด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านาบง - บ้านต้นน็อต หมู่ที่ 4 บ้านนาบง ต.ดอนไฟ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
06 ก.พ. 2566
ถึง
20 ก.พ. 2566
ลำปาง เมือง สถ.จ.ลำปาง ประชาสัมพันธ์ประกาศเทศบาลตำบลปงยางคก เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ลป.ถ. 16-001 สายถนนสันหนองบง-ถนนสันบุญเรือง หมู่ที่ 1 บ้านสันหนองบง กว้าง 6 เมตร ยาว 1460 หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยการ 8760 ตารางเมตร เทศบาล
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำปาง
ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดลำปาง ถนนวชิราวุธดำเนิน ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52000
โทรศัพท์ : 0-5426-5012 , 0-5426-5013  โทรสาร : 0-5426-5136  อีเมล์ : lpg@dla.go.th

www.lampanglocal.go.th