Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
ผู้บริหาร
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
กลุ่มงานการเงินการบัญชีและการตรวจสอบ
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ
ข้อมูลข่าวสาร
หนังสือราชการ สถ.จ.
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข้อมูล อปท. ในจังหวัดลำปาง
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน






หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
07 พ.ย. 2560
ถึง
15 พ.ย. 2560
ลำปาง เมือง สถ.จ.ลำปาง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ลป.ถ.11-002 สายทางบ้านป่าแข-บ้านแม่ฮาม บ้านป่าแข หมู่ที่ 7 ต.นาแก้ว-บ้านแม่ฮาม หมู่ 7 ต.เกาะคา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ทต.นาแก้ว
07 พ.ย. 2560
ถึง
15 พ.ย. 2560
ลำปาง เมือง สถ.จ.ลำปาง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ลป.ถ.11-001 บ้านสองแควใต้ หมู่ 2 ต.นาแก้ว-บ้านแม่ฮาม หมู่ 7 ต.เกาะคา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ทต.นาแก้ว
05 ต.ค. 2560
ถึง
30 ต.ค. 2560
ลำปาง เมือง สถ.จ.ลำปาง ประมูลให้เช่าทรัพย์สิน อาคารร้านอาหารในสวนสาธารณะห้าแยกหอนาฬิกา ทน.ลำปาง
21 ก.ย. 2560
ถึง
00 00 543
ลำปาง เมือง สถ.จ.ลำปาง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จังหวัดลำปาง
21 ก.ย. 2560
ถึง
00 00 543
ลำปาง เมือง สถ.จ.ลำปาง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างการจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาเป็นเจ้าหน้าที่วิเคราะห์และติดตามประเมิลผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จำนวน 2 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จังหวัดลำปาง
18 ก.ย. 2560
ถึง
00 00 543
ลำปาง เมือง สถ.จ.ลำปาง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 อบต.บ้านขอ จำนวน 2 โครงการ
14 ก.ย. 2560
ถึง
00 00 543
ลำปาง เมือง สถ.จ.ลำปาง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา อบต. ปงเตา
13 ก.ย. 2560
ถึง
15 ก.ย. 2560
ลำปาง เมือง สถ.จ.ลำปาง จ้างเหมาตามโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. บ้านป่าจ้ำ หมู่2 ต.น้ำโจ้ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง ทต.น้ำโจ้
13 ก.ย. 2560
ถึง
15 ก.ย. 2560
ลำปาง เมือง สถ.จ.ลำปาง จ้างเหมาโครงการซ่อมสร้างผิวทางด้วย Asphaltic concrete บ้านน้ำโจ้ หมู่5 (จำนวน 2 จุด) ต.น้ำโจ้ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง ทต.น้ำโจ้
08 ก.ย. 2560
ถึง
00 00 543
ลำปาง เมือง สถ.จ.ลำปาง ผลการสอบราคาโครงการปรับปรุงอาคารศูนย์การศึกษา นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ประจำตำบลบ้านดง ต.บ้านดง อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง อบต.บ้านดง
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำปาง
ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดลำปาง ถนนวชิราวุธดำเนิน ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52000
โทรศัพท์ : 0-5426-5012-3 , 0-5426-5136  โทรสาร : 0-0000-0000  อีเมล์ : admin@lampanglocal.go.th


www.lampanglocal.go.th