Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
ผู้บริหาร
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
กลุ่มงานการเงินการบัญชีและการตรวจสอบ
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ
ข้อมูลข่าวสาร
หนังสือราชการ สถ.จ.
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข้อมูล อปท. ในจังหวัดลำปาง
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด

17 มี.ค. 2558
ลำปาง เมือง สถ.จ.ลำปาง นที่ 17 มีนาคม 2558 เวลา 08.30 น. จังหวัดลำปาง ได้จัดโครงการ บ้านสวย เมืองงาม ลำปางนครแห่งความสุข โดยมีนายธานินทร์ สุภาแสน ผวจ.ลำปาง เป็นประธานในพิธี

17 มี.ค. 2558
ลำปาง เมือง สถ.จ.ลำปาง นายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ ท้องถิ่นจังหวัดลำปาง เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ ตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522

12 มี.ค. 2558
ลำปาง เมือง สถ.จ.ลำปาง นายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ ท้องถิ่นจังหวัดลำปาง เข้าร่วมโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างร้อยยื้มให้ประชาชน จังหวัดลำปาง

05 มี.ค. 2558
ลำปาง เมือง สถ.จ.ลำปาง ทถจ.ลำปาง เข้าร่วมพิธีเปิดอาคารสำนักงานของเทศบาลตำบลห้างฉัตร อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง

03 มี.ค. 2558
ลำปาง เมือง สถ.จ.ลำปาง ทถจ.ลำปางเข้าร่วมแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันจังหวัดลำปาง ประจำปี 2558

15 ม.ค. 2558
ลำปาง เมือง สถ.จ.ลำปาง นายวิรัตน์ ทำนุราศรี ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เข้าตรวจเยี่ยม อปท. ในพื้นที่ อ.ห้างฉัตร ณ อบต.เวียงตาล อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง

13 ม.ค. 2558
ลำปาง เมือง สถ.จ.ลำปาง ท้องถิ่นจังหวัดลำปางร่วมสภากาแฟจังหวัดลำปาง ณ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทยลำปาง จำกัด อำเภอแจ้ห่ม

08 เม.ย. 2557
ลำปาง เมือง สถ.จ.ลำปาง โครงการ การฝึกอบรมหลักสูตรสมาชิกสภาองค์กรการบริหารส่วนตำบล จังหวัดลำปาง ครั้งที่3

08 เม.ย. 2557
ลำปาง เมือง สถ.จ.ลำปาง โครงการ การฝึกอบรมหลักสูตรสมาชิกสภาองค์กรการบริหารส่วนตำบล จังหวัดลำปาง ครั้งที่4

18 มี.ค. 2557
ลำปาง เมือง สถ.จ.ลำปาง งานวันท้องถิ่นไทย
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำปาง
ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดลำปาง ถนนวชิราวุธดำเนิน ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52000
โทรศัพท์ : 0-5426-5012-3 , 0-5426-5136  โทรสาร : 0-0000-0000  อีเมล์ : admin@lampanglocal.go.th


www.lampanglocal.go.th