Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
ผู้บริหาร
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
กลุ่มงานการเงินการบัญชีและการตรวจสอบ
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ
ข้อมูลข่าวสาร
หนังสือราชการ สถ.จ.
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข้อมูล อปท. ในจังหวัดลำปาง
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ประชาสัมพันธ์
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
20 ก.ค. 2561 ลำปาง เมือง สถ.จ.ลำปาง การรับสมัครและการเสนอชื่่อบุคคลผู้สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการแร่จังหวัดลำปาง
18 ก.ค. 2561 ลำปาง เมือง สถ.จ.ลำปาง ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นในการวิพากษ์ร่างแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2562-2566)
12 ก.ค. 2561 ลำปาง เมือง สถ.จ.ลำปาง ประชาสัมพันธ์งบทดลองประจำเดือนมิถุนายน 2561
02 ก.ค. 2561 ลำปาง เมือง สถ.จ.ลำปาง มติ ก.ท.จ. ลำปาง ครั้งที่ 6/2561 วันที่ 25 มิถุนายน 2561
02 ก.ค. 2561 ลำปาง เมือง สถ.จ.ลำปาง มติการประชุม ก.อบต. จังหวัดลำปาง ครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2561
11 มิ.ย. 2561 ลำปาง เมือง สถ.จ.ลำปาง ประชาสัมพันธ์รายงานงบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม 2561
06 มิ.ย. 2561 ลำปาง เมือง สถ.จ.ลำปาง ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดลำปาง
06 มิ.ย. 2561 ลำปาง เมือง สถ.จ.ลำปาง ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลำปาง
01 มิ.ย. 2561 ลำปาง เมือง สถ.จ.ลำปาง มติการประชุม ก.อบต. จังหวัดลำปาง ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2561
31 พ.ค. 2561 ลำปาง เมือง สถ.จ.ลำปาง มติ ก.ท.จ. ลำปาง ครั้งที่ 5/2561 วันที่ 23 พฤษภาคม 2561
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำปาง
ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดลำปาง ถนนวชิราวุธดำเนิน ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52000
โทรศัพท์ : 0-5426-5012-3 , 0-5426-5136  โทรสาร : 0-0000-0000  อีเมล์ : admin@lampanglocal.go.th


www.lampanglocal.go.th