Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
ผู้บริหาร
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
กลุ่มงานการเงินการบัญชีและการตรวจสอบ
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ
กลุ่มงานบริการสาธารณะท้องถิ่น และประสานงานท้องถิ่นอำเภอ
ข้อมูลข่าวสาร
หนังสือราชการ สถ.จ.
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข้อมูล อปท. ในจังหวัดลำปาง
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ประชาสัมพันธ์
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
01 ม.ค. 3110 ลำปาง เมือง สถ.จ.ลำปาง แนวทางการใช้วัคซีนป้องกันโรคไอกรนชนิดไร้เซลล์ (aP) ในหญิงตั้งครรภ์ ตามแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค
23 ก.พ. 2567 ลำปาง เมือง สถ.จ.ลำปาง ประชาสัมพันธ์งบทดลองประจำเดือนมกราคม 2567
22 ก.พ. 2567 ลำปาง เมือง สถ.จ.ลำปาง ประกาศจังหวัดดลำปาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ เพื่อจัดสรรตามความประสงค์ของฝ่ายบริหารทั่วไป
22 ก.พ. 2567 ลำปาง เมือง สถ.จ.ลำปาง ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ เพื่อจัดสรรตามความประสงค์ของกลุ่มงานมาตรฐานบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
22 ก.พ. 2567 ลำปาง เมือง สถ.จ.ลำปาง ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำเอกสารแบบทดสอบ การประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 ก.พ. 2567 ลำปาง เมือง สถ.จ.ลำปาง ประกาศจังหวัดรับสมัครบุคคลเป็นคณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่นประจำจังหวัดลำปาง ตำแหน่ง ประธานกรรมการมาตรฐานจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่นประจำจังหวัด (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)
21 ก.พ. 2567 ลำปาง เมือง สถ.จ.ลำปาง ประกาศจังหวัดรับสมัครบุคคลเป็นคณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่นประจำจังหวัดลำปาง ตำแหน่งกรรมการมาตรฐานจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่นประจำจังหวัด (นายกเทศมนตรีและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล)
21 ก.พ. 2567 ลำปาง เมือง สถ.จ.ลำปาง ประกาศจังหวัดรับสมัครบุคคลเป็นคณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่นประจำจังหวัดลำปาง ตำแหน่ง กรรมการมาตรฐานจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่นประจำจังหวัด (ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นซึ่งดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร..)
20 ก.พ. 2567 ลำปาง เมือง สถ.จ.ลำปาง ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ยี่ห้อ ISUZU หมายเลขทะเบียน 6กย2194กรุงเทพฯ
20 ก.พ. 2567 ลำปาง เมือง สถ.จ.ลำปาง แบบสรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2567
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำปาง
ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดลำปาง ถนนวชิราวุธดำเนิน ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52000
โทรศัพท์ : 0-5426-5012 , 0-5426-5013  โทรสาร : 0-5426-5136  อีเมล์ : lpg@dla.go.th

www.lampanglocal.go.th