Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
ผู้บริหาร
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
กลุ่มงานการเงินการบัญชีและการตรวจสอบ
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ
ข้อมูลข่าวสาร
หนังสือราชการ สถ.จ.
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข้อมูล อปท. ในจังหวัดลำปาง
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน


หน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชาสัมพันธ์
รายงานบทดลองประจำเดือน ทจ. (11 ส.ค. 2560)  
รายงานการประชุม คณะทำงานด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอย "จังหวัดลำปางสะอาด" ระดับจั... (07 ส.ค. 2560)  
ประชาสัมพันธ์ รายงานงบทดลองประจำ เดือน มิถุนายน 2560 (13 ก.ค. 2560)  
ประชาสัมพันธ์รายงานงบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม 2560 (13 มิ.ย. 2560)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา อบต. ปงเตา (08 มิ.ย. 2560)
ประมูลราคาซื้อรถยนต์บรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบอัดท้าย ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ... (08 มิ.ย. 2560)
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างงานในกิจการของ ทต.นาครัว จำนวน 1 โครงการ (01 มิ.ย. 2560)
ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนจามเทวี หมู่ 1,... (31 พ.ค. 2560)
ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านจ๋ง หมู่ 4... (30 พ.ค. 2560)
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์รถยนต์ตู้พยาบาล จำนวน 1 คัน ทต.แม่เมาะ (30 พ.ค. 2560)
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสันกลาง หมู่ 6 ต.วิเชตนคร อบจ... (30 พ.ค. 2560)
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่นเชื่่อมระหว่างบ้านสบจาง หม่ 6 ต.นาส... (30 พ.ค. 2560)
สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งน้ำลำเหมืองฮ่องลี่ ช่วงไหลผ่านบ้านศ... (30 พ.ค. 2560)
สอบราคาก่อสร้าง จำนวน 6 โครงการ อบต.บ้านบอม (29 พ.ค. 2560)
สอบราคาก่อสร้างโครงการก่อสร้างพนังป้องกันตลิ่ิงพัง (ลำห้วยบ้านเก่า) บ้านสบป้าด ต... (26 พ.ค. 2560)
สอบราคาก่อสร้างโครงการก่อสร้างพนังป้องกันตลิ่งพัง (นางต้อม ขันคำ) บ้านสบป้าด ต.ส... (26 พ.ค. 2560)
สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงระบบประปาภูเขา โดยก่อสร้างถังเก็บน้ำใส บ้านปงถ้ำ หมู่ ... (26 พ.ค. 2560)
สอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมระหว่างบ้านใหม่หล่ายท่า หมู่ 2 ... (25 พ.ค. 2560)
สอบราคาจัดซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ จำนวน 1 คัน อบจ.ล... (25 พ.ค. 2560)
สอบราคาจ้างโครงการเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตช่วงบ้านแม่เชียงรายบน หมู่ 8... (24 พ.ค. 2560)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

นายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ ท้อง... (17 มี.ค. 2558)  

นที่ 17 มีนาคม 2558 เวลา ... (17 มี.ค. 2558)  

นายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ ท้อง... (12 มี.ค. 2558)  

ทถจ.ลำปาง เข้าร่วมพิธีเป... (05 มี.ค. 2558)

ทถจ.ลำปางเข้าร่วมแผนปฏิบั... (03 มี.ค. 2558)

นายวิรัตน์ ทำนุราศรี ผู้ต... (15 ม.ค. 2558)

ท้องถิ่นจังหวัดลำปางร่วมส... (13 ม.ค. 2558)

โครงการ การฝึกอบรมหลักสูต... (08 เม.ย. 2557)

โครงการ การฝึกอบรมหลักสูต... (08 เม.ย. 2557)

งานวันท้องถิ่นไทย (18 มี.ค. 2557)

ท้องถิ่นจังหวัดลำปางร่วม... (12 มี.ค. 2557)

การประชุมผู้บริหารท้องถิ่... (10 มี.ค. 2557)

โครงการ การฝึกอบรมหลักสูต... (24 ก.พ. 2557)

กิจกรรมงานสัปดาห์ส่งเสริม... (17 ก.พ. 2557)

การดำเนินโครงการ (13 ก.พ. 2557)

ท้องถิ่นจังหวัดลำปางเข้าร... (13 ก.พ. 2557)

โครงการ การฝึกอบรมหลักสูต... (11 ก.พ. 2557)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น เชื่อมระหว่างบ้านศรีดอนมูล หมู่ที่ ... (11 ส.ค. 2560)  
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่นเชื่อมระหว่างบ้านฮ่องห้า หมู่ที่ 1 ต... (11 ส.ค. 2560)  
ประมูลจ้างโครงการขยายถนน สายทาง ลป.ถ. 1-0052 บ้านศาลาดอน - บ้านแพะดอนตัน โดยทำกา... (11 ส.ค. 2560)  
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนภายในเขตพื้นที่ของตำบลหัวเสือ จำนวน 4 โครงการ อบต.หัวเ... (10 ส.ค. 2560)
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กลำน้ำแม่อ้อน บ้านใหม่ หมู่ที่ 2 ... (09 ส.ค. 2560)
สอบราคาจ้างเหมาโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. (ซอยบ้านนางเทียม) บ้านปงชัย หมู่ที่ 11... (09 ส.ค. 2560)
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายหนองดินจี่เลียบแม่น้ำวัง หมู่ที่ 2 บ้านท่าด... (09 ส.ค. 2560)
สอบราคาโครงการก่อสร้าง อบต.แม่ตีบ ต.แม่ตีบ อ.งาว จ.ลำปาง อบต.แม่ตีบ (08 ส.ค. 2560)
สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างลำเหมืองไส้ไก่ทุ่งจางบาง หมูที่ 5 ต.บ้านกิ่ว อ.แม่... (08 ส.ค. 2560)
สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างดาดคอนกรีตลำเหมืองพร้อมวางท่อจากสถานีสูบน้ำพลังไฟฟ... (08 ส.ค. 2560)
โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากที่อาคารชุมชนร่วมใจพัฒนาถึงอาคารสำนักงานเทศบาล ทต.บ้า... (07 ส.ค. 2560)
สอบราคาจ้างงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กฯ จำนวน 9 โครงการ อบต.ปงดอน (07 ส.ค. 2560)
ประมูลจ้างโครงการเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต อ.แม่พริก จ.ลำปาง อบจ.ลำปาง (07 ส.ค. 2560)
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 12 โครงการ อบต.นาสัก (07 ส.ค. 2560)
ประมูลจ้างโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่าง ต.ทุ่งงาม และ ต.เสริ... (07 ส.ค. 2560)
สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง จำนวน 5 โครงการ ทต.นาแก้ว (07 ส.ค. 2560)
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทุ่งใต้ หมู่ที่ 7 ทต.สิริราช (07 ส.ค. 2560)
สอบราคางานจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 6 โครงการ ทต.เสริมงาม (07 ส.ค. 2560)
สอบราคาจัดซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซ... (04 ส.ค. 2560)
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบ... (04 ส.ค. 2560)
Responsive image
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
Responsive image
พูดคุยเรื่องทั่วไป
Responsive image
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำปาง
ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดลำปาง ถนนวชิราวุธดำเนิน ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52000
โทรศัพท์ : 0-5426-5012-3 , 0-5426-5136  โทรสาร : 0-0000-0000  อีเมล์ : admin@lampanglocal.go.th


www.lampanglocal.go.th