Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
ผู้บริหาร
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
กลุ่มงานการเงินการบัญชีและการตรวจสอบ
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ
ข้อมูลข่าวสาร
หนังสือราชการ สถ.จ.
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข้อมูล อปท. ในจังหวัดลำปาง
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน


หน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์รายงานงบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม 2561 (11 มิ.ย. 2561)  
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลำปาง (06 มิ.ย. 2561)  
ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดลำปาง (06 มิ.ย. 2561)  
มติการประชุม ก.อบต. จังหวัดลำปาง ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2561 (01 มิ.ย. 2561)
มติ ก.ท.จ. ลำปาง ครั้งที่ 5/2561 วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 (31 พ.ค. 2561)
ประชาสัมพันธ์รายงานงบทดลองประจำเดือนเมษายน 2561 (15 พ.ค. 2561)
ประชาสัมพันธ์รายงานงบทดลองประจำเดือนมีนาคม 2561 (17 เม.ย. 2561)
ประชาสัมพันธ์รายงานงบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 (14 มี.ค. 2561)
การปรับแผนปฏิบัติการขยะมูลฝอยจังหวัดลำปาง พ.ศ. 2561 (19 ก.พ. 2561)
ประชาสัมพันธ์รายงานงบทดลองประจำเดือนมกราคม 2561 (12 ก.พ. 2561)
ประชาสัมพันธ์รายงานงบทดลองประจำเดือนธันวาคม 2560 (15 ม.ค. 2561)
ประชาสัมพันธ์รายงานงบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 (14 ธ.ค. 2560)
ประชาสัมพันธ์รายงานงบทดลองประจำเดือนตุลาคม 2560 (14 พ.ย. 2560)
หลักสูตรประกาศนียบัตรกฏหมายท้องถิ่น รุ่นที่ 7 (03 พ.ย. 2560)
ประชาสัมพันธ์รายงานงบทดลองประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (31 ต.ค. 2560)
แผนปฏิบัติการขยะมูลฝอยจังหวัดลำปาง พ.ศ. 2561 (20 ต.ค. 2560)
รายงานงบทดลองประจำเดือนกันยายน 2560 (16 ต.ค. 2560)
รายงานงบทดลองประจำเดือนสิงหาคม 2560 (12 ก.ย. 2560)
ผลการพิจารณาคัดเลือกการสอบราคา ทต.เมืองปาน (18 ส.ค. 2560)
รายงานบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม 2560 (11 ส.ค. 2560)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

ประชุมติดตามการจัดงาน “เท... (19 มิ.ย. 2561)  

ประชุมติดตามการดำเนินงานข... (19 มิ.ย. 2561)  

ประชุมติดตามความคืบหน้ากา... (19 มิ.ย. 2561)  

ประชุมผู้บริหารองค์กรปกคร... (14 มิ.ย. 2561)

การประชุมเชิงปฏิบัติการ โ... (06 มิ.ย. 2561)

การประชุมคณะอนุกรรมการบริ... (06 มิ.ย. 2561)

การประชุมคณะอนุกรรมการพิจ... (04 มิ.ย. 2561)

โครงการส่งเสริมการมีส่วนร... (04 มิ.ย. 2561)

การปฐมนิเทศและมอบนโยบายแน... (01 มิ.ย. 2561)

ประชุม การเตรียมดำเนินโคร... (31 พ.ค. 2561)

ประชุมการเตรียมจัดงาน “วั... (31 พ.ค. 2561)

นายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ ท้อง... (17 มี.ค. 2558)

นที่ 17 มีนาคม 2558 เวลา ... (17 มี.ค. 2558)

นายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ ท้อง... (12 มี.ค. 2558)

ทถจ.ลำปาง เข้าร่วมพิธีเป... (05 มี.ค. 2558)

ทถจ.ลำปางเข้าร่วมแผนปฏิบั... (03 มี.ค. 2558)

นายวิรัตน์ ทำนุราศรี ผู้ต... (15 ม.ค. 2558)

ท้องถิ่นจังหวัดลำปางร่วมส... (13 ม.ค. 2558)

โครงการ การฝึกอบรมหลักสูต... (08 เม.ย. 2557)

โครงการ การฝึกอบรมหลักสูต... (08 เม.ย. 2557)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
แจ้งผลผู้ชนะการเสนอราคา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อบต.บ้านขอ (01 มิ.ย. 2561)  
เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 อบต.บ้านขอ (18 พ.ค. 2561)  
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างดาดลำเหมืองคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 1 โครงกา... (15 พ.ค. 2561)  
ประกาศจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล. จำนวน 3 โครงการ ทต.แม่พริก (15 พ.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางบ้านแม่ก... (27 เม.ย. 2561)
ประมูลขายทอดตลาดพัสดุ ครุภัณฑ์ ชำรุดหรือไม่ได้ใช้ในราชการ ประจำปีงบประมาณ 2560 จ... (17 เม.ย. 2561)
เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 อบต.บ้านขอ (11 เม.ย. 2561)
ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบผิ... (20 มี.ค. 2561)
สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงเสริมผิวถนนด้วยพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายทางบ้านพิช... (19 มี.ค. 2561)
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในตำบลหัวเสือ จำนวน 4 โครงการ อ... (14 มี.ค. 2561)
สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าพื้นที่การเกษตรภายในตำบลหัวเสือ จำนวน 2 ... (14 มี.ค. 2561)
สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านภายในตำบลหัวเสือ จำนวน 3 โครงการ อบต.... (14 มี.ค. 2561)
สอบราคาจ้างโครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกภายในตำบลหัวเสือ จำนวน 3 โครงการ อบต.... (14 มี.ค. 2561)
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ อบต.ทุ่งกว๋าว (12 มี.ค. 2561)
สอบราคาจ้างก่อสร้างในเขตตำบลหนองหล่ม จำนวน 2 โครงการ อบต.หนองหล่ม (12 มี.ค. 2561)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างตาดลำเหมืองคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 1 โครงกา... (14 ก.พ. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายสวนป่าแม่จาง... (02 ก.พ. 2561)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายสวนป่าแม่จาง-สบเติ่... (17 ม.ค. 2561)
ประมูลให้เช่าพื้นที่ติดตั้งป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ บริเวณช่องจอดชานชาลาในอาคารสถา... (09 ม.ค. 2561)
ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบผิ... (29 ธ.ค. 2560)
Responsive image
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
Responsive image
พูดคุยเรื่องทั่วไป
Responsive image
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำปาง
ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดลำปาง ถนนวชิราวุธดำเนิน ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52000
โทรศัพท์ : 0-5426-5012-3 , 0-5426-5136  โทรสาร : 0-0000-0000  อีเมล์ : admin@lampanglocal.go.th


www.lampanglocal.go.th